MOKSLO IR KITŲ DARBŲ SĄRAŠAS

STRAIPSNIAI

 

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą

 1. Gaidelys, Vaidas; Valodkienė, Gitana. The methods of selecting and assessing potential consumers used of by competitive intelligence // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Vol. 22, no. 2, p. 196-202. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [0,500]. [IF (S): 1,468 (2011)]
 2. Snieška, Vytautas; Venclauskienė, Deimantė; Vasiliauskienė, Ligita; Gaidelys, Vaidas. The influence of transition economy pecularities on the formation of housing price level // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Vol. 22, no. 5, p. 494-500. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [0,250]. [IF (S): 1,468 (2011)]
  [Indėlis grupėje: 0,750]

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo indekso

 1. Gaidelys, Vaidas; Bučiūnas, Gediminas. Money laundering and its economic impacts in the context of the fight against terrorism // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 26-33. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [0,707]
  [Indėlis grupėje: 0,707]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 1. Gaidelys, Vaidas; Snieška, Vytautas; Bernatonytė, Dalia. Ofšorinių centrų raidos veiksniai ir perspektyvos // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2003, Nr. 2 (33), p. 42-46. [Business Source Complete]. [0,333]
 2. Snieška, Vytautas; Gaidelys, Vaidas; Cechanavičienė, Natalja. The scope of the usage of offshore centers in Lithuania for export – import operations // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2005, Nr. 1 (41), p. 46-51. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences]. [0,333]
 3. Guzavičius, Andrius; Nikitinas, Andrius; Gaidelys, Vaidas. Activity of economic interest groups in the EU institutions // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2005, Nr. 5 (45), p. 36-42. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences]. [0,333]
 4. Snieška, Vytautas; Gaidelys, Vaidas; Guzavičius, Andrius. Factors impacting offshore company activities after the EU enlargement // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46), p. 38-44. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. [0,333]
 5. Gaidelys, Vaidas. Žvalgybinių metodų panaudojimas siekiant įgyti pranašumų konkurencinėje kovoje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 749-756. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. [1,000]
 6. Gaidelys, Vaidas. The role of competitive intelligence in the course of business process // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 1057-1064. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. [1,000]
 7. Gaidelys, Vaidas; Venckus, Algimantas. The scale of activities of offshore companies in Lithuania as member of the European Union // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, no. 16, p. 173-178. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. [0,500]
 8. Valodkienė, Gitana; Snieška, Vytautas; Gaidelys, Vaidas. Inovacijų ir mokslo įtaka Lietuvos pramonės konkurencingumui // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, no. 16, p. 411-417. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. [0,333]
 9. Venckus, Algimantas; Gaidelys, Vaidas. A few remarks on assesment of airport’s economic impact // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, no. 16, p. 437-440. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. [0,500]
 10. Gaidelys, Vaidas; Meidutė, Ieva. Instruments and methods of competitive intelligence // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1822-6515. 2012, no. 17(3), p. 971-977. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier; Central & Eastern European Academic Source]. [0,500]
 11. Venckus, Algimantas; Gaidelys, Vaidas. Problems of investigating the economic influence of offshore companies // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1822-6515. 2012, no. 17(4), p. 1449-1456. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier; Central & Eastern European Academic Source]. [0,500]
 12. Gaidelys, Vaidas; Dailydka, Stasys. The potentials for using of methods of competitive intelligence in the sector of railways // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1822-6515. 2013, No. 18 (2), p. 256-262. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier; Central & Eastern European Academic Source]. [0,500]
 13. Venckus, Algimantas; Gaidelys, Vaidas. Research methodology for offshore company activities // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1822-6515. 2013, No. 18 (3), p. 521-525. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier; Central & Eastern European Academic Source]. [0,500]
 14. Gasparėnienė, Ligita; Remeikienė, Rita; Gaidelys, Vaidas. The opportunities of the use of competitive intelligence in business : literature review // Journal of Small Business and Entrepreneurship Development. Monticello, NY : American Research Institute for Policy Development. ISSN 2333-6374. 2013, Vol. 1, no. 2, p. 9-16. [Index Copernicus; ProQuest]. [0,333]
 15. Dailydka, Stasys; Gaidelys, Vaidas. The systems of assessment of business surroundings in the companies of railways // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 20-27. [Conference Proceedings Citation Index]. [0,500]
  [Indėlis grupėje: 7,500]
 
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti straipsniai

 1. Gaidelys, Vaidas. Ofšorinių zonų ir bendrovių samprata // Ekonomika ir vadyba – 2001 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas; Kaliningrado valstybinis technikos universitetas, Ekonomikos fakultetas. Kn. 4, Tarptautinė ekonomika ir prekyba. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139279. p. 58-60. [1,000]
 2. Gaidelys, Vaidas. Ofšorinių bendrovių atributai // Ekonomika ir vadyba – 2002 : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2002 m. balandžio 18 – gegužės 10 d.] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kn. 3, Tarptautinė ekonomika ir prekyba. Kaunas : Technologija, 2002. ISBN 995509155X. p. 25-27. [1,000]
 3. Gaidelys, Vaidas. Ofšorinių kompanijų apmokestinimo bruožai // Ekonomika ir vadyba – 2003 = Economics and management – 2003 : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. balandžio 25-26 d.] / Kauno technologijos universitetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Kn. 5, Tarptautinė ekonomika ir prekyba integracijos kontekste. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955093900. p. 30-33. [1,000]
 4. Gaidelys, Vaidas. Ofšorinių bendrovių įtaka Lietuvos ekonominiam saugumui // Ekonomika ir vadyba – 2005 = Economics and management – 2005 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955098937. p. 59-62. [1,000]
 5. Gaidelys, Vaidas. Konkurencinės žvalgybos panaudojimo problemos, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą // Contemporary issues in business, management and education’2011 [elektroninis išteklius] : 17 November, 2011, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2011. (Contemporary Issues in Business, Mangement and Education, No. 1938-M, ISSN 2029-7963). ISBN 9786094570155. p. 82-97. [1,000]
 6. Gaidelys, Vaidas; Dailydka, Stasys. The potentials of use of competitive intelligence in strategic places // Contemporary Issues in Business, Management and Education’2012, 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] : selected papers. Vilnius : Technika, 2012. (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). ISBN 9786094573231. p. 260-269. [0,500]
 7. Venckus, Algimantas; Gaidelys, Vaidas. Possibilities for taxing the operations of offshore companies in the European Union // Global Business Conference 2013 : Socially responsible business and global/local competitiveness, October 2-5, 2013, Opatija, Croatia : proceedings. Zagreb : Innovation institute. ISSN 1848-2252. 2013, p. 261-270. [0,500]
  [Indėlis grupėje: 6,000]

Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti straipsniai

 1. Gaidelys, Vaidas; Snieška, Vytautas. Pinigų iššvaistymo Lietuvos bankuose priežastys ir metodai // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2001, Nr. 5 (25), p. 34-37. [0,500]
  [Indėlis grupėje: 0,500]

MOKSLO MONOGRAFIJOS

 

 1. Snieška, Vytautas; Gaidelys, Vaidas. Ofšoriniai centrai Lietuvos įmonių tarptautiniame versle : mokslinė monografija. Kaunas : Technologija, 2004. 332 p. ISBN 9955095571.
 
Kitos metodinės priemonės
 1. Gaidelys, Vaidas. Tarptautinis verslas ir mokesčiai [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys : metodinė priemonė / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2009. 1 kompakt. diskas. ISBN 9789955256335.
 2. Gaidelys, Vaidas. Tarptautinis verslas ir mokesčiai [elektroninis išteklius] : pateikčių rinkinys : metodinė priemonė / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas : Renesa, 2011. 1 kompakt. diskas. ISBN 9786094530401.