Profesionaliai teikiame paslaugas šiose srityse:

 1. Užsakovui reikalingos informacijos šaltinių suradimas, informacijos surinkimas ir jos analizė.
 2. Užsakovui reikiamos informacijos analizės metodikos parinkimas.
 3. Patarimai ir konsultacijos, informacijos analizės klausimais.
 4. Juridinių bei fizinių asmenų patikimumo patikrinimas.
 5. Juridinių bei fizinių asmenų patikimumo prognozavimas, prognozavimo metodikos parinkimas.
 6. Informacijos „nutekėjimo“ šaltinių paieška bei pašalinimas.
 7. Metodikų bei apsaugos priemonių galinčių apsaugoti užsakovo interesus nuo informacijos „nutekėjimo“ parinkimas bei pritaikymas.
 8. Konsultacijos bei praktinė pagalba ruošiantis tarptautiniams konkursams (NATO, ES ir kitiems). Taip pat, pagalba pildant reikiamas anketas, siekiant laimėti šių organizacijų organizuojamus konkursus.
 9. Informacijos, kuri gali turėti neigiamų pasekmių užsakovo interesams (bendrovės veiklai) išankstinė analizė.
 10. Kitų ūkio subjektų galimai neigiamos įtakos išaiškinimas bei prevencija.
 11. Kitų ūkio subjektų siekių įtakoti užsakovo bendrovės strategiją ir vadovus (darbuotojus) kontrolė ir prevencija.
 12. Konsultacijos personalo parinkimo, kaitos ir kitais klausimais.
 13. Siekių neteisėtai gauti reikalingą (komercinę paslaptį sudarančią informaciją) išaiškinimas bei prevencija.
 14. Konfidencialumo sutarčių pagal užimamas pozicijas rengimas.
 15. Teisinės paslaugos.
 16. Rinkos sąlygų įvertinimas bei prognozė, konkurencijos sąlygomis.
 17. Derybos, jų organizavimas bei kontrolės strategija.
 18. Sutarčių su juridiniais bei fiziniais asmenimis rengimas.
 19. Saugumo sistemų įmonėse diegimas (teisinių dokumentų sisteminis parengimas, pažeidžiamų vietų įmonės veikloje bei naudojamose sistemose suradimas, analizė bei pašalinimas).
 20. Paskaitų ciklo apie ofšorinių bendrovių veiklą bei jų pritaikymą esamų bendrovių veikloje organizavimas. Ofšorinių bendrovių veiklą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga bei analizė. Ofšorinių bendrovių veiklos bei jų teikiamų privalumų pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą. Galimybės pasinaudoti ofšorinių bendrovių teikiamais privalumais planuojant mokesčius.
 21. Paskaitų ciklų Europos Sąjungos ekonomikos, institucijų veiklos bei įsidarbinimo klausimais organizavimas bei dėstymas.
 22. Investiciniai projektai:
 • Projekto finansavimo šaltinių ir tinkamiausių finansinių produktų parinkimas;
 • Verslo plano parengimas;
 • Paraiškų ir kitų reikalingų dokumentų pildymas, siekiant gauti projekto finansavimą;
 • Kliento atstovavimas finansų institucijose, derantis dėl projekto finansavimo;
 • Projekto įgyvendinimo koordinavimas bei administravimas;
 • Projekto užbaigimas.
 1. Verslo vystymo konsultacijos skolinimosi srityje:
 • Įmonės skolinimosi politikos įvertinimas;
 • Verslo finansavimo šaltinių parinkimas, panaudojant tinkamiausius finansinius produktus;
 • Paskolų portfelio įvertinimas ir pagerinimas.
 1. erslo vystymo konsultacijos finansų valdymo srityje:
 • Pagalba ruošiant įmonės planus ir biudžetus;
 • Prognozuojamų finansinių ataskaitų – pelno (nuostolio) ataskaitos, balanso, pinigų srautų ataskaitos paruošimas;
 • Įmonės veiklos auditas.
 1. Įmonių finansinis įvertinimas:
 • Įmonių finansinis įvertinimas siekiant nustatyti verslo partnerių finansinį patikimumą, norint įsigyti naują verslą ir pan.
 1. Veiklos reorganizavimo konsultacijos:
 • Įmonės veiklos išskaidymas, verslo restruktūrizavimas, įmonių bankrotas.
 1. Strateginių planų rengimas;
 1. Galimybių studijų rengimas;
 1. Investicinių projektų rengimas;
 1. Paraiškų pildymas;